Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Strukturförändringar under 1980-talet

Föreningsbankerna var under 1980-talet en medlemsägd organisation med de lokala föreningsbankerna som bas.

Dessa banker var medlemmar i en av de 12 regionbankerna, som i sin tur var anslutna till Sveriges Föreningsbankers Förbund.

Föreningsbankernas Bank var systemets centralbank. I början av perioden fortsatte fusionerna mellan lokala föreningsbanker i odramatisk takt. Den stora förändringen skulle utgöras av Föreningsbankernas Banks betydelse för rörelsen.