Strukturförändringar under 1980-talet

Föreningsbankerna var under 1980-talet en medlemsägd organisation med de lokala föreningsbankerna som bas.

Dessa banker var medlemmar i en av de 12 regionbankerna, som i sin tur var anslutna till Sveriges Föreningsbankers Förbund.

Föreningsbankernas Bank var systemets centralbank. I början av perioden fortsatte fusionerna mellan lokala föreningsbanker i odramatisk takt. Den stora förändringen skulle utgöras av Föreningsbankernas Banks betydelse för rörelsen.