Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Sveriges föreningsbank

Rörelsens centralbank hade vuxit kraftigt efter avregleringen av den finansiella marknaden och representerade en balans som var nästan lika stor som region- och föreningsbankerna tillsammans.

Särskilt hade Agro Kredit (bostäder och kontor), Agro Jordbrukskredit och Agro Finans expanderat. Tanken bakom fusionsbeslutet år 1990 var även att så småningom integrera Föreningsbankernas Banks verksamhet i Sveriges Föreningsbank.

Strukturförändringarna under 1980-talet genomfördes utifrån en lokal, federativ bas. Föreningsbankerna arbetade fortfarande inom ramen för ett bankkooperativt handlingsprogram.