Sveriges föreningsbank

Rörelsens centralbank hade vuxit kraftigt efter avregleringen av den finansiella marknaden och representerade en balans som var nästan lika stor som region- och föreningsbankerna tillsammans.

Särskilt hade Agro Kredit (bostäder och kontor), Agro Jordbrukskredit och Agro Finans expanderat. Tanken bakom fusionsbeslutet år 1990 var även att så småningom integrera Föreningsbankernas Banks verksamhet i Sveriges Föreningsbank.

Strukturförändringarna under 1980-talet genomfördes utifrån en lokal, federativ bas. Föreningsbankerna arbetade fortfarande inom ramen för ett bankkooperativt handlingsprogram.