Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Sveriges föreningsbank

Rörelsens centralbank hade vuxit kraftigt efter avregleringen av den finansiella marknaden och representerade en balans som var nästan lika stor som region- och föreningsbankerna tillsammans.

Särskilt hade Agro Kredit (bostäder och kontor), Agro Jordbrukskredit och Agro Finans expanderat. Tanken bakom fusionsbeslutet år 1990 var även att så småningom integrera Föreningsbankernas Banks verksamhet i Sveriges Föreningsbank.

Strukturförändringarna under 1980-talet genomfördes utifrån en lokal, federativ bas. Föreningsbankerna arbetade fortfarande inom ramen för ett bankkooperativt handlingsprogram.