Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Sveriges Föreningsbankers Förbund

Under tiden hade regionbankerna byggt upp egna resurser och kompetens. De centrala organisationernas ledarroll urholkades.

Expansionen begränsades av möjligheterna att skaffa eget kapital och kapitaltäckningskraven, en gemensam kapitalbas för föreningsbankerna var en förutsättning för bättre upplåning och upphandling av utländsk valuta.

Som resultat av olika gruppers arbete beslutade Sveriges Föreningsbankers Förbund år 1989 att en gemensam affärsstrategi för hela föreningsbanksrörelsen skulle utvecklas och året därpå fastställdes denna. Sveriges Föreningsbank skulle skapas genom sammanslagning av rörelsen i en koncern med ett dotterbolag, Föreningsbankernas Bank. De lokala föreningsbankerna skulle kvarstå som ekonomiska föreningar.