FöreningsSparbanken

I samband med fusionen 1997 utarbetades en ny symbol för FöreningsSparbanken. Uppdraget att utforma den nya symbolen gick till Lars Hall.

"Att finna en syntes av två så starka varumärken kräver en hel del känsla för de värden som finns bakom."

Inom FöreningsSparbanken finns idag 799 delägda och fristående kontor.

FöreningsSparbankens symbol

Symbolen presenterades i september 1997. Lars Hall talade om tradition och förnyelse. Båda bankerna har en lång historia.

Den nya symbolen togs mycket väl emot både från press, bankanställda och allmänheten.