Jordbrukskassorna

I slutet på 1800-talet skedde stora omvälvningar på landsbygden. Jordbruket expanderade samtidigt som många människor flyttade till städerna.

Penninghushållningen slog igenom. Sparbankerna och affärsbankerna hade svårt att tillgodose framförallt de mindre jordbrukens behov av pengar. Det var då den första jordbrukskassan bildades.

Mottot var enligt Raiffeisen: "En förenings verksamhetsområde bör inte vara större än att den kan överblickas från kyrkan".

Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Friedrich Wilhelm Raiffeisen var den lantbrukskooperativa bankrörelsens grundare. Han verkade i Tyskland senare delen av 1800-talet. I flera europeiska länder hade den kooperativa bankrörelsen nått betydande proportioner, särskilt i Tyskland där Raiffeisenkassor var etablerade över hela landet.