Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
1930 års förordning

Lagstiftningen var tämligen restriktiv, men genom 1930 års förordning utvidgades lånerätten. Ramen för medlemskap vidgades till utövare av binäring till jordbruket, ansvarighetsreglerna ändrades och statsstödet ökade vilket inledde en viktig expansionsperiod.

Dessutom skapades samma år en riksorganisation för att delvis fungera som centralbank och samordna vissa delar av verksamheten, Svenska Jordbrukskassan.

1930 års reformer fick stor betydelse, böndernas intresse för samarbete hade ökat under kristiderna och nya kassor bildades i snabb takt under 1930-talets första hälft.