Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Expansion

1970-talet präglades av 1968 års lagstiftning, som gav jordbrukskassorna samma rätt som affärsbanker och sparbanker att bedriva bankverksamhet.

Kassorna började att använda ordet bank år 1974. Föreningsbankerna var detta år 440 till antalet, organiserade under 12 regionala föreningsbanker. Både medlemstalet och bankverksamheten expanderade under 1970-talet. Rörelsens andel av bankmarknaden ökade stadigt på övriga bankers bekostnad.

Föreningsbankernas andel av inlåningen ökade från knappt fem procent 1970 till över åtta procent 1990. Sparbankernas andel sjönk med ungefär lika mycket. Föreningsbankernas marknadsföring mot småföretagen och hushållen intensifierades särskilt från mitten av 1980-talet.

Genom nya medlemmar och expanderande inlåning skaffade sig föreningsbankerna en starkare bas för det egna kapitalet och därmed för utlåningsexpansionen under 1980-talet.