Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Finansiella kriser

De finansiella kriserna under 1920- och 1930-talen drabbade särskilt affärsbankerna eftersom lagstiftningen begränsade jordbrukskassornas och sparbankernas risktagande.

Efter andra världskriget byggde det svenska banksystemet fortfarande på gamla traditioner.

Jordbrukskassornas utlåning var begränsad till medlemmarna och grundades i stor utsträckning på extern upplåning, men strukturomvandlingen av jordbrukssektorn medförde en starkare förbindelse mellan jordbruk och jordbrukskassa, nya investeringsbehov, en ökning av inlåningen och därmed en ökad betydelse för det kooperativa banksystemet.