Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Finansiella kriser

De finansiella kriserna under 1920- och 1930-talen drabbade särskilt affärsbankerna eftersom lagstiftningen begränsade jordbrukskassornas och sparbankernas risktagande.

Efter andra världskriget byggde det svenska banksystemet fortfarande på gamla traditioner.

Jordbrukskassornas utlåning var begränsad till medlemmarna och grundades i stor utsträckning på extern upplåning, men strukturomvandlingen av jordbrukssektorn medförde en starkare förbindelse mellan jordbruk och jordbrukskassa, nya investeringsbehov, en ökning av inlåningen och därmed en ökad betydelse för det kooperativa banksystemet.