Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Från bondkök till bankdisk

Det dröjde många årtionden innan det fanns riktiga banklokaler. De flesta jordbrukskassorna hade expedition hemma hos tjänstgörande kamrer.

" ... man förvarade mynt av olika valörer i Läkerol-askar av plåt, sedlarna förvarades i en skokartong av märket Gyllene Gripen. Vid dagens slut spändes en konserveringsring kring skokartongen ... "

Ännu under 1960-talet kunde jordbrukskassekontoren vara mycket enkla.

Föreningslivet blomstrade på landsbygden. Sparklubbar bildades inom redan etablerade föreningar. Ungdomssparandet uppmuntrades speciellt Sparklubbsverksamheten var i första hand en kontaktskapande verksamhet.

På 1950-talet fick jordbrukarna det bättre ekonomiskt. Traktor och nya elektriska maskiner som underlättade arbetet på gården blev plötsligt realistiska sparmål.