Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Jordbrukets Bank

Banken påbörjade sin verksamhet år 1958, alltså 16 år efter Sparbankerna Bank. Reformen skapade nya arbetsvillkor för kassorna och en omfattande centralverksamhet med information, marknadsföring och utbildning inleddes.

De formella gränserna mellan kreditinstituten försvann i stor utsträckning genom den nya lagstiftningen år 1968. Jordbrukskasserörelsen når principiell likställighet med andra bankinstitut och får rätt att använda ordet bank som beteckning på verksamheten, dock inte i firmanamnet. Medlemskapet blir öppet för alla och verksamheten blir helt bankmässig.

Den nya lagstiftningen lade grunden till en kreditexpansion. Inlåningens begränsningar togs bort och kreditformer med högre risk, t ex blancokrediter etablerades hos jordbrukskassor och sparbanker men traditioner och fram allt den omfattande regleringen av finansinstituten som infördes under 1950- och 1960-talen motverkade förloppet.