Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Kassorna kommer till stan

Länge sågs jordbrukskassorna som jordbrukarnas tafatta försök att "leka bank". Hur skulle det gå mot redan etablerade affärsbanker och sparbanker?

Men jordbrukskassorna expanderade och etablerade sig i städerna.

På 1950-talet skapades kärven som stod som samlande symbol för kassorna. Den lades inom en åttkantig ram med texten "Jordbrukskasserörelsen".

1930 års symbol

År 1928 beslöts att ett gemensamt emblem skulle skapas för rörelsen. Det första emblemet kom 1930 och blev bilden av bonden som med sist hästförspända plog plöjer åkern.