Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Lagstiftningen förändras

Under 1950- och 1960-talen förändrades lagstiftningen med syfte att förstärka konkurrensen på bankmarknaden. 1956 antogs en ny lag om jordbrukskasserörelsen.

Medlemmarnas personliga ansvar för kassans affärsrörelse försvann, medlemskapet vidgades, kreditgivningens bindning till fastighetsinnehav lättades samt anknytningen till staten och statens stöd slopades.

Samtidigt förändrades riksorganisationen genom att Svenska Jordbrukskreditkassan ombildades till Jordbrukskasseförbund och en centralbank i bolagsform liknande Sparbankerna Bank bildades.