Lagstiftningen förändras

Under 1950- och 1960-talen förändrades lagstiftningen med syfte att förstärka konkurrensen på bankmarknaden. 1956 antogs en ny lag om jordbrukskasserörelsen.

Medlemmarnas personliga ansvar för kassans affärsrörelse försvann, medlemskapet vidgades, kreditgivningens bindning till fastighetsinnehav lättades samt anknytningen till staten och statens stöd slopades.

Samtidigt förändrades riksorganisationen genom att Svenska Jordbrukskreditkassan ombildades till Jordbrukskasseförbund och en centralbank i bolagsform liknande Sparbankerna Bank bildades.