Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Uppbyggnadsprocessen

Det kooperativa banksystemet utvecklades i Sverige relativt sent i jämförelse med i andra europeiska länder.

När Riksdagen år 1915 skapade möjligheter att ge bönderna ett eget kreditinstitut byggt på kooperativa principer, hade de grundläggande tankarna diskuterats i flera decennier.

En förklaring till denna försening kan vara att sparbanksrörelsen i Sverige hade vuxit sig stark och i viss utsträckning kunde tillgodose jordbrukets behov av krediter, trots att sparbankerna etablerades huvudsakligen i större samhällen.