Regler

Sparbankens reglemente var till en början den enda handling som bestämde dess organisation och verksamhet.

Och om reglementets innehåll beslutade i stort sett stiftarna själva. Några gemensamma regler eller någon särskild lag för sparbankerna fanns inte.