Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Regler

Sparbankens reglemente var till en början den enda handling som bestämde dess organisation och verksamhet.

Och om reglementets innehåll beslutade i stort sett stiftarna själva. Några gemensamma regler eller någon särskild lag för sparbankerna fanns inte.