Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Förordning 1875

Det var först 1875 som det kom en Kungl förordning angående sparbanker - alltså 55 år efter det att den första sparbanken bildats. Sparbankerna antal var då 320.

Den direkta anledningen till 1875 års förordning var oegentligheter som förekommit i en sparbank (Carl Johans församlings sparbank i Göteborg).

Förordningen blev enkel och innehöll bara 12 paragrafer, som huvudsakligen handlade om årlig revision, obligatorisk reservfond och offentlig tillsyn. Någon skyldighet att föra böcker innehöll inte förordningen, vilket naturligtvis försvårade inspektionen.

Ytterligare lagstiftning visade sig nödvändig. År 1892 antog riksdagen den första lagen om sparbanker. Från början hade i allmänhet syftet varit att ta emot sparande från "mindre bemedlade". Nu anger lagen att sparbankens målgrupp är "allmänheten".