Fullservicebanker

I många sparbanker blev stiftarna - och/eller de som bidragit till grundfonden - huvudmän, eller principaler som de då kallades.

I andra sparbanker valdes huvudmännen bland insättarna, åter i andra utsågs de av kommun eller av den korporation, som tagit initiativ till sparbanken. Men i samtliga fall tillsattes sparbankens styrelse och dess ledning av huvudmännen/principalerna.

I vissa fall saknade sparbanken en grundfond, men vanligast var att stiftarna sköt till en sådan. Det fanns också sparbanker där grundfonden bildades genom aktieteckning.