Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Konkurrens

Nästa sparbankslag kom 1955. Den var ett steg på vägen mot bättre konkurrens på bankmarknaden, men fortfarande gällde gränsdragningen mellan affärs- och sparbanker.

Insättningsmaximum höjdes till 100 000 kronor. Därjämte fick sparbanken rätt att inom en s k fri sektor ta emot valfri inlåning. Sparbankerna fick också rätt att lämna kredit i checkräkning med 25 000 kronor för varje räkningshavare.

Men i flera avseenden var 1955 års sparbankslag föråldrad vid sin tillkomst. Den var skriven främst för förhållandena i de minsta sparbankerna. Konsekvensen blev att de större sparbankerna fick händerna onödigt hårt bakbundna.