Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Konkurrens

Nästa sparbankslag kom 1955. Den var ett steg på vägen mot bättre konkurrens på bankmarknaden, men fortfarande gällde gränsdragningen mellan affärs- och sparbanker.

Insättningsmaximum höjdes till 100 000 kronor. Därjämte fick sparbanken rätt att inom en s k fri sektor ta emot valfri inlåning. Sparbankerna fick också rätt att lämna kredit i checkräkning med 25 000 kronor för varje räkningshavare.

Men i flera avseenden var 1955 års sparbankslag föråldrad vid sin tillkomst. Den var skriven främst för förhållandena i de minsta sparbankerna. Konsekvensen blev att de större sparbankerna fick händerna onödigt hårt bakbundna.