Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Ny lag

Det skulle dock inte dröja länge till nästa sparbankslag. Redan 1962 tillsattes en ny utredning, den s k gränsdragningskommittén. Dess uppgift var att pröva om de olika reglerna för olika kreditinstitut var motiverade. Den fann att så inte var fallet.

Det slutliga förslaget fick rubriken "Samordnad banklagstiftning". Förslaget blev lag och trädde i kraft 1969. Gränsdragningsfrågorna löstes genom att gränserna togs bort. Den nya lagen innebar att affärsbanker, sparbanker och föreningsbanker fick möjlighet att konkurrera med varandra på olika villkor.

I 1955 års lag hade bestämts att hälften av huvudmännen skulle utses av kommun, den andra hälften bland insättarna av huvudmännen själva. Detta förhållande ändrades inte i lagen 1968.