Reglerna skärps

Men någon vidgning av verksamheten tilläts inte. I stället skärptes reglerna genom att ett insättningsmaximum bestämdes till 30 000 kronor. Tidigare hade sparbankerna själva fått bestämma detta.

Huvudmännen hade utsetts på det sätt sparbanken själv bestämde. Enligt 1923 års lag skulle en tredjedel av huvudmännen utses av kommun eller hushållningssällskap och resten av sparbanken.