Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Sparbanksbildandet

Det är framförallt i början av 1800-talet som sparbanksbildandet tar fart, först i Europa och sedan i andra delar av världen. De svenska sparbankerna har sitt ursprung från Storbritannien.

Som den första riktiga sparbanken räknas den i Ruthwell i södra Skottland. Den grundades 1810 av kyrkoherden Henry Duncan för mindre bemedlade i syfte att rädda dessa från att sjunka ner i fattigdom. Det nya med sparbanken i Ruthwell var, att man där kunde göra insättningar av praktiskt taget hur små belopp som helst, och att man sedan kunde ta ut de insatta medlen vid behov.

Sparbanken i Ruthwell blev snabbt känd och många blev intresserade av den. Det föranledde Henry Duncan att 1815 skriva en broschyr om sparbankens verksamhet: "An Essay on the Nature and Advantages of Parish Banks".

Nu tog sparbanksbildandet fart och 1819 fanns det 359 sparbanker på de brittiska öarna.