Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Sparinrättningar

1700-talets sista decennier innebar genomgripande förändringar i Europa. Nya idéer på många olika områden vann insteg. Också en ny syn på människan och hennes förmåga att själv forma sitt liv började göra sig gällande. Välstånd i betydelsen bättre sociala och ekonomiska villkor för folkets stora flertal blev argument i den politiska debatten.

Som en del i diskussionen om fattigdomens problem förespråkade flera framstående politiker och ekonomer att sparinrättningar skulle inrättas i syfte att förebygga behovet av fattigvård.

I Tyskland, Schweiz och Storbritannien bildades under slutet av 1700- talet sparinrättningar/sparkassor av olika slag. Gemensamt för dem var att de vände sig till speciella grupper och hade välgörande syften. I Sverige bildades också sparkassor. De var avsedda för arbetarna vid bruk och verkstäder och således inte tillgängliga för allmänheten.