Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Sparbanken

Den första sparbanken bildades i Göteborg 1820. Initiativtagare var en inflyttad tysk köpman, Eduard Ludendorff Det sätt varpå Göteborgs sparbank utformades var viktigt för den fortsatta sparbanksetableringen i Sverige.

Från början hade tanken varit att hälften av styrelseledamöterna skulle utses av Kungl. Maj:t och hälften av "dem som genom gåfvor eller årliga subskriptioner bidragit till inrättningen". I stället utsågs i Göteborg alla styrelseledamöter av sparbankens stiftare. Detta var viktigt för att ge sparbankerna karaktären av lokala bankinstitut