Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
År 1928

Sparbankerna fortsatte att öka i antal under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.

Som mest fanns det 498 sparbanker. Det var år 1928. Ett stort antal sparbanker var mycket små. De hade bildats under en period som i hög grad skilde sig från det samhälle som höll på att utvecklas efter andra världskriget.

Den nya sparbankslagen 1955 var i detta sammanhang betydelsefull. Då fick sparbankerna nämligen möjlighet att ändra sin struktur genom fusion, dvs genom samgående i större och mer funktionsdugliga enheter. Men inom sparbanksväsendet skedde dock förändringar långsamt. 1960 fanns det fortfarande 434 sparbanker. Under 1960-talet ökade fusionstakten och 1990 var antalet sparbanker drygt 100. Antalet kontor var cirka 1300.