Bankens utveckling

Såsom sparbankerna utvecklades i Sverige var de under 1800-talet en unik företeelse, som saknade motsvarighet utomlands.

En forskare, Ingemar Nygren, skriver följande: "Endast i Sverige kom de (sparbankerna) att utvecklas till självständigt agerande kreditinstitut av samma storlek och betydelse som affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och försäkringsbolagen. Redan 1875 fanns både små enheter med stark lokal förankring och större bankinstitut med en vidsträckt regional kreditgivning."