Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Första dagen

Det var sparbankens initiativtagare Eduard Ludendorff som tog emot Carolina Bernhardinas tolvskilling och skrev in hennes insättning i sparbanksboken.

Och kön bakom henne var lång. Denna första sparbanksdag gjordes 219 insättningar på sammanlagt 646 riksdaler banco (cirka 50 000 kronor i dagens penningvärde).

Eduard Ludendorff

Eduard Ludendorff var född i Stettin 1790 och tillhörde en stor köpmanssläkt. Ludendorff kom till Göteborg i slutet av 1808, alltså bara 18 år gammal. Han blev anställd som handelsbokhållare hos välrenommerade svenska affärsmän.

Redan efter tre år var han grosshandlare och delägare i firman Ungewitter, Ludendorff & Co. När han 1812 ansökte om inträde i Handelssocieteten stöddes hans ansökan av Göteborgs mest ansedda män.

Ungewitter, Ludendorff & Co bedrev handel med flera sorters malt av egen tillverkning, tysk råg, norsk sill, tran, kaffe, tobak m.m. Affärsrörelsen var betydande. Ludendorff lyckades på mycket kort tid ta sig in på den svenska affärsmarknaden. Han förvärvade Kollereds bruk och 1819 köpte han ett trevåningshus i Göteborg, Västra Hamngatan 15.

Eduard Ludendorff ägde också ett segelfartyg och andelar av ett av de första ångfartygen. I Portugal arbetade han upp en marknad för svenskt brännstål.