Häradsbanker

Många häradssparbanker bildades, framför allt i Skåne och genom hushållningssällskapens försorg.

Under perioden 1848-1860 bildades 20 häradssparbanker och under samma tid öppnades 24 sockensparbanker.

En viktig sparbankstyp uppstod 1864 genom länssparbankerna i Skaraborgs och Jämtlands län. Initiativtagare var länsstyrelsen och utmärkande för länssparbankerna var ett utbrett nät av filialbanker. I början av 1850-talet följdes de av länssparbanker i Kopparbergs och Norrbottens län.