Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Häradsbanker

Många häradssparbanker bildades, framför allt i Skåne och genom hushållningssällskapens försorg.

Under perioden 1848-1860 bildades 20 häradssparbanker och under samma tid öppnades 24 sockensparbanker.

En viktig sparbankstyp uppstod 1864 genom länssparbankerna i Skaraborgs och Jämtlands län. Initiativtagare var länsstyrelsen och utmärkande för länssparbankerna var ett utbrett nät av filialbanker. I början av 1850-talet följdes de av länssparbanker i Kopparbergs och Norrbottens län.