Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Lokala bankinstitut

Det ursprungliga förslaget hade också varit att de insatta medlen skulle användas för inköp av obligationer. Även detta ogillades av stiftarna i Göteborg, som gav styrelsen i uppdrag att låna ut medlen mot bästa säkerhet till högsta lagliga ränta.

Vid denna tid fanns ingen bank i Göteborg (och inte i övriga Sverige heller). Göteborgs sparbank blev därför en viktig kreditgivare till bl a företagen. En stor del av sparbankens utlåning skedde mot säkerhet i handelsvaror.

De båda avvikelserna från det ursprungliga förslaget gjorde att de svenska sparbankerna fick den självstyrelse och den betydelse för kapitalbildningen och kreditgivningen inom verksamhetsområdet, som gett dem karaktären av självständiga, lokala bankinstitut. Det är alltså värt att notera att sparbankerna utvecklades utan någon lag, som begränsade eller styrde verksamheten.