Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Lokala bankinstitut

Det ursprungliga förslaget hade också varit att de insatta medlen skulle användas för inköp av obligationer. Även detta ogillades av stiftarna i Göteborg, som gav styrelsen i uppdrag att låna ut medlen mot bästa säkerhet till högsta lagliga ränta.

Vid denna tid fanns ingen bank i Göteborg (och inte i övriga Sverige heller). Göteborgs sparbank blev därför en viktig kreditgivare till bl a företagen. En stor del av sparbankens utlåning skedde mot säkerhet i handelsvaror.

De båda avvikelserna från det ursprungliga förslaget gjorde att de svenska sparbankerna fick den självstyrelse och den betydelse för kapitalbildningen och kreditgivningen inom verksamhetsområdet, som gett dem karaktären av självständiga, lokala bankinstitut. Det är alltså värt att notera att sparbankerna utvecklades utan någon lag, som begränsade eller styrde verksamheten.