Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Nybildade sparbanker

Men de flesta län blev opåverkade. I stället kom perioden 1865-1885 att utmärkas av en explosion av nybildade sparbanker.

Närmare 200 sockensparbanker inrättades under perioden. Orsaken till att så många sparbanker bildades under så kort tid var jordbrukets kreditsituation. På grund av missväxt hade många lantbrukare fått svåra ekonomiska problem.

Växelprotester och exekutiva indrivningar blev allt vanligare. I den situationen förordade hushållningssällskapen sparbanker i varje socken. I sparbankerna skulle lantbrukarna få lån som var kortare än hypoteksföreningarnas bundna lån och framför allt billigare än affärsbankernas driftskrediter.

Vid mitten av 1870-talet fanns det 325 sparbanker, varav 90 i städerna. Avdelningskontor och filialer uppgick till 550. Affärsbanker fanns till ett antal av 37 med 190 avdelningskontor.