Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Sparbanksväsendet

Den första grundläggningsfasen, då 30 sparbanker bildades, sträckte sig fram till 1833. Under större delen av denna period var sparbankerna de enda existerande bankerna i Sverige.

Den första affärsbanken, Skånska Privat-Banken i Ystad, började sin verksamhet 1831. De första sparbankernas mål var att förvalta de mindre bemedlades sparande.

De sparbanker som efter hand kom att bildas på landsbygden hade också andra och nya syften. Motiven var även att ge ökade kreditmöjligheter. När Färs härads sparbank grundades 1839 gjordes utlåningen till ett med inlåningen likaberättigat syfte för sparbankens verksamhet.

 

De tio första sparbankerna

Sparkbank Öppnad år Främsta initiativtagare
Göteborgs sparbank 1820 grosshandlare E Ludendorff, landshövding greve A von Rosen
Stockholms stads sparbank 1821 överstelöjtnant C af Forsell, greve J De la Gardie
Mariestads sparbank 1822 kommerserådet B H Santesson
Sparbanken i Vänersborg 1822 landshövding C Flach, handelsman F Agrell
Karlstads sparbank 1822 apotekare L Borgström, löjtnant C Andersson
Filipstads sparbank 1823 tf bergmästaren F von Schéele
Norrköpings sparbank 1824 rådman A Hornstedt, fabrikör J Schwartz, fabrikör I G Asklöf
Gävle stads sparbank 1824 grosshandlare P Ennes, landshövding E Sparre, grosshandlare H Eckhoff
Malmö sparbank 1824 landshövding friherre W af Klinteberg, borgmästare H A Falkman, professor G R Ahlman
Falu stads sparbank 1825 lagman J Noréus, landshövding P D Lorichs, bergshauptman A Pihl