Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Sparbanksföreningen

Behovet av en gemensam organisation för sparbankerna upptäcktes tidigt. Redan år 1900 nåddes samtliga banker av ett upprop, som inbjöd till ett allmänt möte i Stockholm den 17 september 1900.

Detta första möte med "rikets sparbanksmän" rönte stort intresse och 77 representanter från 59 sparbanker infann sig. Förslaget att bilda en förening bifölls av de närvarande.

Vid nästa möte den 11 maj 1901 antogs föreningens stadgar och där stod i första paragrafen, att Sparbanksföreningen, som utgöres av de rikets sparbanker, vilka anslutit sig till föreningen, har ändamålet att " ... bereda tillfälle till överläggningar och beslut i frågor rörande sparbanksväsendet och att i övrigt främja sparbankernas gemensamma bästa". Därmed var en av Sveriges första branschorganisationer bildad. Föreningens förste ordförande blev Herman Uddén.