Kraftig expansion

Svenska sparbanksföreningens kraftiga expansion hör 1960-talet till.

Allt fler tjänstemän anställdes och framför allt tog sig utvecklingen uttryck i att ett antal dotterbolag bildades: Sparbankernas Datacentraler 1962, Sparbankernas Revisionsbyrå 1966 och Svenska sparbankföreningarnas Fastighetsbyrå 1966, för att nämna de viktigaste.