Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Sparbankerna idag

År 2005 är det 185 år sedan sparbankerna började sin verksamhet.

Trots en så lång historia dröjde det till den 1 januari 1969 innan sparbankerna fick möjlighet att konkurrera på lika villkor med andra banker på bankmarknadens alla områden. Tidigare hade lagen hindrat en fri konkurrens på bankmarknaden.

Från början var de enskilda människorna, hushållen, sparbankernas naturliga och viktiga kundgrupp. Det var för att ge dem bättre levnadsvillkor som sparbankerna en gång bildades. Den traditionen är trots alla förändringar av stor betydelse även idag. Hushållen är och kommer att förbli sparbankernas viktigaste kundgrupp.

1990 förvaltade sparbankerna 150 miljarder kronor och var Sveriges största bankgrupp. 1990 pågick genomförandet av en organisationsförändring av det svenska sparbanksväsendet. Trots planerade långtgående förändringar av organisation och struktur kommer sparbankerna att slå vakt om sina grundläggande idéer.

Grundläggande idéer

  • Den folkliga förankringen är grunden för sparbankernas verksamhet.
  • Sparbankerna skall genom sin verksamhet skapa ökad ekonomisk frihet för kunderna.
  • Sparbankerna skall vara ortens bank och ta aktivt ansvar för utvecklingen av näringsliv och kommun.
  • Sparbankerna skall vara en stark konkurrensfaktor på marknaden.
  • Sparbankerna skall bedriva aktiv opinionsbildning för att främja stora kundgruppers intressen.