Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Sparpropaganda

Endast ett fåtal propagandabroschyrer är kända från sparbankernas första årtionden. När antalet sparbanker ökade, växte intresset bland skribenter att sprida de nya idéerna.

Det var dock inte alla skrifter som utgavs genom sparbankernas försorg utan många privata initiativ förekom. Som inspirationskälla fungerade den amerikanske statsmannen Benjamin Franklins (1706-1790) olika skrifter och lärdomsord.

Benjamin Franklin

Hans från engelskan översatta skrift om "Konsten att bli rik och lycklig" spreds tidigt.

När Karlstads sparbank bildades 1822, lät hushållningssällskapet trycka 6000 exemplar av denna broschyr - en för sin tid mycket stor upplaga.