Sparsamhet

År 1901 var 59 av 309 sparbanker medlemmar, men relativt snart representerade de anslutna sparbankerna 90 procent av behållningen i samtliga sparbanker.

Svenska sparbanksföreningens verksamhet var till en början av ringa omfattning, men mer och mer utvecklades den. Ett av de första påtagliga uttrycken för en utökad verksamhet var bildandet av en Svenska sparbanksföreningens avdelning för sparsamhetspropaganda.