Konferensbokningar:
08-519 553 04
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Sparfrämjandet

Redan från början hade sparbankerna ansett sig ha en sparfrämjande uppgift.

Det finns tidigt många exempel på aktiv sådan verksamhet. I Filipstads sparbank gav sig styrelsens ledamöter ut med häst och vagn i trakten för att bland järnbrukens och smedjornas arbetare tala om den nya sparinrättningen.

Från predikstolarna runt om i landet kungjorde prästerna sparbankens bildande och öppethållande. I almanackor och tidningar berättades om sparbanksidén. En av de flitigaste skribenterna var Stockholms stads sparbanks initiativtagare, överstelöjtnanten Carl af Forsell.