Language:
  • På svenska
  • In English

Kontakt:
info@myntkabinettet.se

Kungl. Myntkabinettet
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

Nyhetsbrev:
Anmäl dig här

Följ oss på:
kmk_ico_fbkmk_ico_tw

 
Åtta punkter

År 1932 redovisade J H Jönsson ett åttapunktsprogram för den sparfrämjande verksamheten.

Jönsson ansåg att propaganda för sparsamhet borde inriktas på att nå alla samhällsklasser och alla åldrar. Den borde börja redan med det uppväxande släktet och ju förr dess bättre.

J H Jönsson tog initiativet till den första sparklubben 1925, startade barntidningen Lyckoslanten 1926 och föreslog eken som sparbankssymbol 1927.

Eken - Sparbankernas symbol

Det var J H Jönsson som hösten 1927 föreslog att sparbankerna skulle anta eken som en samlande symbol. Idén fick han bl a från Oppunda härads vapen, som innehöll en ek.

Uppgiften att utforma eksymbolen lämnades till Konstnären Acke Kumlien. Hans stilistiska ek följdes av texten "Fast rotad är den trygghet, som bygges på sparade slantar".

Kumliens ek från 1928 slog aldrig riktigt igenom och ersattes 1940 av en mer naturalistisk ek i Arvid Olsons utformning. Den nya eken passade bättre i filmrutan - ett medium som flitigt började användas av sparbankerna.

Redan samma år modifierades eken av Carl-Herman Runnström och fick därmed ett mer grafiskt utseende. Eken har sedan under årens lopp genomgått olika förändringar.

Sparbankseken kom snart att bli en av landets mest kända företagssymboler.

Den tredje eken formgavs 1991 av Bob och Vicki McClain från USA. Införandet av den nya eksymbolen blev en Sveriges mest påkostade kampanjer.

I och med fusionen mellan Sparbanken och Föreningsbanken utformades den symbol som idag gäller för FöreningsSparbanken. Det är en kombination av de båda bankgruppernas symboler.

Jönssons åtta punkter

• Sparbanksböcker med ett mindre gåvobelopp insatt till alla nyfödda barn
• Skolsparande och i samband därmed ekonomiska fostran
• Utdelning av hemsparbössor
• Sparklubbar och sparverksamhet bland ungdom
• Sparverksamhet bland vuxna
• Skattesparkassor
• Annonsering och annan sparbanksreklam
• Förbättring av sparbankens service