Sparformer

- Sparlånet som introducerades av sparbankerna 1956.

- Bostadssparandet, som fick sin största framgång efter 1956, då bland andra sparbanker Stockholms sparbank bildade bostadsstiftelsen Ekkronan.

- Barnbidragssparandet, som kombinerades med en kostnadsfri försäkring.

- Olika slag av sparformer som skapades på statligt initiativ och som lämnades stöd av staten, såsom Ungdomens lönsparande, Premiesparandet, Allmänna lönsparandet, Skattesparandet och Allemanssparandet.