Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Swedbank AB

FöreningsSparbanken och tidigare Sparbanken Sverige hade som internationellt namn Swedbank. 2006 bytte FöreningSparbanken AB namn till Swedbank AB. Ordet sparbank försvann således från namnet.

Egentligen hade varken Sparbanken Sverige eller FöreningsSparbanken AB varit sparbank i laglig mening, varför namnändringen var logisk.

Swedbank har dock sin historiska förankring i sparbanksrörelsen och den verkar i ett par avseenden enligt grundläggande sparbanksideologiska regler: den är en bank för alla och den är lokalt förankrad. Dessutom är bankens största ägare sparbanksstiftelserna, vars huvudsakliga uppgift är att föra sparbanksidén vidare och bedriva en sparfrämjande verksamhet.

Swedbank AB