Swedbank AB

FöreningsSparbanken och tidigare Sparbanken Sverige hade som internationellt namn Swedbank. 2006 bytte FöreningSparbanken AB namn till Swedbank AB. Ordet sparbank försvann således från namnet.

Egentligen hade varken Sparbanken Sverige eller FöreningsSparbanken AB varit sparbank i laglig mening, varför namnändringen var logisk.

Swedbank har dock sin historiska förankring i sparbanksrörelsen och den verkar i ett par avseenden enligt grundläggande sparbanksideologiska regler: den är en bank för alla och den är lokalt förankrad. Dessutom är bankens största ägare sparbanksstiftelserna, vars huvudsakliga uppgift är att föra sparbanksidén vidare och bedriva en sparfrämjande verksamhet.

Swedbank AB