Öppet alla dagar kl 11-17

Fri entre

Mer om öppettider
Mer om entréavgifter

____________________

 

Frågor om konferens och visningar:
bokning@myntkabinettet.se

För ytterligare information:
Växeln 08-519 553 00
Entrén 08-519 553 04
info@myntkabinettet.se
 

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
BOX 5428
114 84 STOCKHOLM

 
Sveriges Mynt

I utställningen presenteras Sveriges tusenåriga mynthistoria.

Här visas alla typer av våra mynt, från Olof Skötkonung vid 900-talets slut till Carl XVI Gustaf idag. Olof Skötkonung var den som först präglade mynt som betalningsmedel i vårt land runt år 995. Som förebild hade han den engelska myntningen. Metallen är silver och valören penning. Motivet på vårt första mynt visar en regent eller snarare en symbol för makthavaren och myntherren. 

Viktiga händelser i den svenska mynt- och sedelhistorien presenteras i olika temamontrar. Bland annat visas brakteater, d.v.s. små ensidiga penningar, från 1100-talet. Under Gustav I Vasas tid, 1521-1560, ökar mynten i storlek och antalet valörer blir flera. Det första guldmyntet, gyllen, i Sverige präglades under Erik XIV:s tid, 1560-1568.

Sverige hade ont om silver och guld, men väldigt gott om koppar. De första kopparmynten präglades i år 1624 och kopparrikedomen avspeglar sig i de stora s.k. plåtmynten som började präglas under drottning Kristinas tid, 1632-1654. Se även utställningen om Plåtmynten.

 

Se även filmen:

Sveriges plåtmyntning